Aktuality

Co přináší nový realitní zákon?

3/5/2020
Na poli realitního zprostředkování a v činnosti realitních kanceláří došlo k zásadní změně v podobě zavedení nové regulace. Nový realitní zákon přináší změnu ohledně živnosti potřebné k výkonu podnikání v daném oboru, včetně nároků na realitní zprostředkovatele. Vedle veřejnoprávní regulace upravuje nový realitní zákon i vybrané aspekty soukromoprávní povahy, jako např. podmínky pro možnost úschovy
JUDr. Jiří Duba
Přejít na celý článek

Ústav – nedostatky právní úpravy v praxi

5/29/2016
Ústav nebyl před rekodifikací občanského práva v právních předpisech ČR upraven. Rychle však nabyl obliby a nyní je poměrně často využívanou formou při zakládání právnické osoby. Právní úprava ústavu však přináší celou řadu problematických a nejasných ustanovení, kterým se autoři ve svém článku věnují. Pojednáno je zejména o otázce formy zakladatelského právního jednání, jmenování a odvolání
JUDr. Jiří Duba
Přejít na celý článek

K dílčím aspektům povinnosti soudů odůvodňovat rozhodnutí v civilních věcech

10/8/2015
V praxi soudů se lze často setkat s nedostatečným odůvodněním vydaných rozhodnutí, přestože požadavek na řádné odůvodnění je jedním ze základních atributů spravedlivého procesu. Autoři článku se zaměřují zejména na vybranou judikaturu Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu, která vymezuje důsledky spojené s neúplným a nepřesvědčivým odůvodněním rozhodnutí v civilních věcech.
JUDr. Jiří Duba
Přejít na celý článek

Vybrané aspekty převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci

9/25/2015
Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným je v právních vztazích velice frekventovaným smluvním typem. Rekodifikace soukromého práva však přinesla řadu změn, které se nutně promítly právě i do převodů podílů a důsledků s tím spojených. V článku je poukázáno jak na základní otázky spojené s převodem podílu ve společnosti s ručením omezeným, tak např. i na případné důsledky spojené s porušením kogentních zákonných ustanovení.
JUDr. Jiří Duba
Přejít na celý článek

Kontakty

Kontaktní údaje

Sídlo

DUBA Legal s.r.o., advokátní kancelář
Svornosti 985/8
150 00 Praha 5

Ostatní údaje

IČO: 087 98 681
DIČ: CZ 08798681
společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 325568

jsme plátci DPH

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.